A 14-a editie a SEMINARULUI NATIONAL DE NANOSTIINTA SI NANOTEHNOLOGIE 26 martie 2015, orele 9-17, Biblioteca Academiei Romane
 
Acest eveniment este organizat sub auspiciile Academiei Romane de catre INCD-Microtehnologie IMT Bucuresti,
Centrul de Nanotehnologii (CNT-IMT, sub egida Academiei Romane)


PROGRAM si PREZENTARI

*sunt afisate prezentarile pentru care s-a primit acordul din partea aurorilor

Sesiune de deschidere

Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepresedinte al Academiei Romane: alocutiune de deschidere

B. C. Simionescu, M. Pinteala, Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" al Academiei Romane "Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" al Academiei Romane, Centrul de Cercetari Avansate pentru Bionanoconjugate si Biopolimeri" [prezentare]
A. Dinescu,  M. Dragoman, D. Cristea, A. Avram, R. Gavrila, F. Comanescu, INCD pentru Microtehnologie –IMT Bucuresti, “Dispozitive nanoelectronice bazate pe grafena” (Abstract) [prezentare]
Sesiunea I-a (prezentare orala). Moderator: Acad: Dan Dascalu
S. Astilean, Faculty of Physics, "Babes-Bolyai" University, Cluj, “Plasmonic-Based Nanoparticles to Provide Multiple Functionalities from Molecular Sensing, Imaging Diagnosis, and Cancer Therapy” (Abstract) [prezentare]
H. Chiriac, N. Lupu, INCD-Fizica Tehnica, Iasi “Citotoxicitatea in vitro a nanomaterialelor biocompatibile cu temperature Curie redusa de tip Fe-ETM-Nb-B (ETM = Cr, Ti, Ta, Mn) impotriva celulelor canceroase. Hipertermia magnetica” (Abstract) [prezentare]
S. Tanasescu, Institutul de Chimie Fizica, Academia Romana, “Rolul parametrilor energetici in controlul stabilitatii si reactivitatii materialelor micro si nanostructurate” (Abstract) [prezentare]
M. Pinteala1, M. Calin2, B. C. Simionescu1, Maya Simionescu2, 1Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, Academia Romana, 2 Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu",  “Nanoconjugate ale fullerenei cu aplicatii in terapia genica” [prezentare]
M. Banu1, M. Simion1, M. Kusko1, M. C. Popescu1, 2, B. Bita1,3, 1INCD pentru Microtehnologie, 2Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, UPB, 3Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti, “Nanofire de siliciu utilizate ca substrat  pentru amplificarea semnalului de hibridizare in tehnologia microarray” [prezentare]
Discutie in panel (S. Astilean, H. Chiriac, S. Tanasescu, M. Pinteala, M. Kusko, D. Dascalu): Importanta nanotehnologiilor pentru biologie si medicina, in contextul prioritatilor Strategiei Nationale CDI (2014-2020) si al Planului UE "Orizont 2020"
Prezentare postere (partea I-a) (vezi aici lista posterelor).
Sesiunea a II-a (prezentare orala). Dr. Maria Zaharescu, m.c. al Academiei Romane
A. Katona, C. Moise, D. Dinescu, D. Bojin, M. Enachescu, Universitatea “Politehnica” Bucuresti “Analiza cantitativa si calitativa a producerii de SWCNT’s prin ablatie cu laser excimer KrF in diverse gaze inerte” [prezentare]
S. Peretz1, D. F Anghel1, E. Vasilescu1, M. Florea-Spiroiu2, C. Stoian3, Ghe. Zgherea3, 1 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry, Romanian Academy, 2University of Bucharest, Faculty of Chemistry,  3University “Dunarea de Jos” of Galati, “Synthesis of Fe3O4 magnetic nano and micro-particles coated with chitosan and polyacrylic acid” (Abstract) [prezentare]
O. Gingu, C. Teisanu, G. Sima, D. Coman, M. Mangra, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova “Aplicatii actuale si viitoare ale materialelor nanostructurate obtinute prin tehnologia metalurgiei pulberilor” (Abstract) [prezentare]
L. Frunza, I. Zgura, M. Enculescu, C. Florica, V.F. Cotorobai, C.P. Ganea, L. Diamandescu, S. Frunza, INCD pentru Fizica Materialelor, “Depuneri de particule amorfe de dioxid de titan pe materiale textile” [prezentare]
Prezentare postere (partea a II-a). (vezi aici lista posterelor).
Sesiunea a III-a (prezentare orala). Prof. Dr. Horia Chiriac
C. Kusko, R. Tomescu, M. Kusko, INCD pentru Microtehnologie –IMT Bucuresti, “Componente plasmonice neliniare(Abstract) [prezentare]
C. Polonschii, S. David, S. Gáspár, M. Gheorghiu, M. Rosu-Hamzescu, E. Gheorghiu, Centrul International de Biodinamica, Bucuresti, “Utilizarea rezonantei plasmonilor de suprafata, a spectroscopiei electrochimice de impedanta si a combinarii unitare a acestor metode pentru relevarea adsorbtiilor specifice, respectiv nespecifice la analiza aceluiasi biosenzor afin” [prezentare]
V. Musat, A.Tabacaru, M. Ibanescu Busila, N. Tigau, Centrul de nanostructuri si materiale functionale (CNMF), Universitatea Dunarea de Jos Galati,"Hybrid ZnO-Based nanostructured materials with photoluminescent and antimicrobial properties(Abstract) [prezentare]
T. Sandu, INCD pentru Microtehnologie –IMT Bucuresti, “From biological cells to semiconductor and metallic nanoparticles: the same recipe with different flavors” (Abstract) [prezentare]
Inchiderea seminarului.

Galeria foto

Lista celor care au completat formularul de inregistrare in vederea participarii.

 
Inapoi la pagina principala
 
 
Adresa de contact pentru probleme organizatorice: [email protected]
 
Ultima actualizare: 2 aprilie 2015.
Webmaster