This is the web page of the national (Romanian) micro and nanotechnology network ROMNET-NANO sustained by the
project ROMNET-ERA
.

back

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Programul de „cercetare de excelenta” (CEEX).

Program prezentari pe arii tematice:

Ziua

Locul desfăşurării

Ora

Aria tematică

Prezintă

30 mai 2005

Institutul de Fizică Atomică

11 00

Ştiinţe socio-economice şi umaniste, Fizică atomică; Ştiinţe de bază: matematica, fizica, chimie, biologie

Domnul Alexandru ALDEA, MEdC

31 mai 2005

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

14 00

Mediul ambiant (inclusiv schimbările climatice), Energie, Transporturi, (inclusiv domeniul aeronautic.)

Domnul Anton ANTON, secretar de stat

1 iunie 2005

Biblioteca Academiei Române
Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu

10 00

Ştiinţe socio-economice şi umaniste Ştiinţe de bază: matematica, fizica, chimie, biologie

Domnul Anton ANTON, secretar de stat

1 iunie 2005

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

12 00

Alimentaţie, agricultură şi biotehnologii

Doamna Monica AURITE, MEdC

2 iunie 2005

Academia de Ştiinţe Medicale

10 00

Sănătate

Domnul Anton ANTON, secretar de stat

2 iunie 2005

Academia Tehnică Militară, Bd.G.Coşbuc, nr.81-83, sector 5

10 00

Transporturi (domeniul aeronautic); securitate şi spaţiu

Domnul Marius-Ioan PISO, ASR

2 iunie 2005

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

14 00

Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii

Domnul Ionel ANDREI, MEdC

3 iunie 2005

Biblioteca Academiei Române
Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu

9 00

Nanoştiinţe şi nanotehnologii, materiale şi noi procese de producţie

Domnul Ionel ANDREI, MEdC

 

Webmaster
Warning! This site is continuously updated. Give a "refresh" for each page you are not seeing it for the first time!