Obiectivele proiectului
   

Proiectul are ca principal obiectiv inventarierea centrelor de cercetare de inalta competenta din Romania si interconectarea (networking) dintre potentialii participanti la PC 6 din tara si din strainatate. Sunt acoperite arii tematice legate de prioritatile 1, 2, 3 (integral) si 5 din PC 6 (Programul Cadru 6 al UE).  

Inventarierea- un prim pas pentru realizarea interconectarii. Interconectarea centrelor de cercetare de inalta competenta din Romania reprezinta obiectivul principal al proiectului. Aceste actiuni se vor realiza in concordanta cu tematicile corespunzatoare urmatoarelor prioritati de cercetare din PC 6: prioritatea 1 (partial), 2 (partial), 3 si 5. Este prevazuta formarea a 4 retele nationale sub titlul generic de Noi materiale si tehnologii cu accent pe aplicatiile acestora in calitatea vietii. Un centru poate fi implicat in mai multe retele simultan. In prima etapa se va realiza inventarierea centrelor de cercetare din Romania. Baze de date electronice publice si interactive, in limba engleza, vor afisa informatii despre cercetatori si centre de cercetare, despre proiecte internationale de cercetare in care este implicata Romania si parteneri externi ai organizatiilor romanesti, si de asemenea cereri si oferte de colaborare (incluzand servicii de natura stiintifica). Dupa inventariere se va realiza o clasificare a centrelor conform domeniului stiintific si orientarii pentru prioritatile din PC 6.

Interconectarea (Networking). Retelele vor fi folosite pentru stabilirea de contacte si organizarea de intalniri ce vor reuni cercetatori cu interese similare sau complementare. Catalizatorul va fi cresterea sansei de a participa la PC6. Se vor organiza evenimente de informare (cu specialisti de la Comisia Europeana) si de asemenea si cursuri de instruire. Toate retelele vor interactiona intre ele si cu retele din alte tari candidate (ACC) sau state membre si cu retele pan-europene. Se va folosi un software special pentru managementul cunoasterii cu scopul de a facilita comunicarea intre centre cu preocupari stiintifice similare. Toate aceste evenimente vor fi deschise si cercetatorilor din alte tari candidate. Un alt rezultat va consta in diseminarea rezultatelor cercetarii retelelor din Romania si retelelor partenere externe: date despre evenimente cu caracter stiintific, cursuri de instruire (incluzand e-learning), studii de doctorat, burse postdoctorale etc. Ca rezultat al proiectului, se vor forma 4 retele nationale centralizate pe cele 4 prioritati din PC 6: prioritatea 1 (partial), 2 (partial), 3 si 5.

Asistarea si stimularea IMM-urilor inovative pentru participarea la PC 6 (indiferent de aria tematica) reprezinta un al doilea obiectiv major. In prezent, numarul de IMM-uri inovative este redus, iar sansa acestora de a participa la PC 6 trebuie sa creasca, in special prin acordarea asistentei si consultantei printr-un grup special de lucru al punctelor nationale de contact. Aceasta activitate va fi precedata de o actiune de inventariere a acestor unitati in functie de regiuni si domeniul de aplicatie.

Un al patrulea obiectiv corespunde organizarii de evenimente anuale care vor prezenta noile programe de lucru (si noile competitii) din PC 6, precum si rezultatele integrarii europene a organizatiilor de cercetare din Romania. Acestea vor fi organizate sub forma unei Conferinte nationale, cu implicarea tuturor centrelor de cercetare de inalta competenta din Romania in pregatirea evenimentelor si diseminarea informatiei.

Ultima actualizare: 4-apr-05