Proiecte stiintifice
   
Contracte MATNANTECH (in ordinea alfabetica a autorilor)
   
Tehnologie de obtinere a membranelor de siliciu nanostructurat pentru un microdispozitiv farmaceutic (A. Angelescu)
Microstructuri si microangrenaje cu detectie magnetica pe baza de nanostructuri cu magnetorezistenta gigant (M. Avram)
Dezvoltare de noi procese si microstructuri fotonice pe baza de straturi subtiri transparente si conductive pe substrat de compusi semiconductori A IIIB V si Si. (E. Budianu)

Tehnologii avansate de integrare multicip modul pentru microsisteme cu aplicatii in radiofrecventa.(MISTERF) (I. Cernica)

Tehnologii avansate de realizare a microtraductorilor multifunctionali pe substrat monocristalin piezoelectric cu aplicatii in testarea si monitorizarea calitatii produselor agroalimentare (I. Cernica)
Tehnologii avansate de obtinere a nanomaterialelor cu proprietati controlate pentru finisarea compozitelor ligno-celulozice (I. Cernica)
Tehnologii de realizare a micromatricilor semiconductoare cu emisie de lumina alba pt. aplicatii in sisteme de iluminat interior. (I. Cernica)
Microstructuri canelare si nanofluide pentru microsisteme de racire, obtinute cu tehnologii de plasma laser (C. Codreanu)
Tehnologie pentru realizarea dispozitivelor microfluidice prin microprocesarea siliciului cu aplicatii in transferul termic si biologic. (Coraci)
Cresterea eficientei de emisie a varfurilor microprelucrate in siliciu prin depunerea localizata de materialenanostructurate in arc termoionic in vid. (F.Craciunoiu)
Microstructuri si circuite fotonice integrate cu aplicatii in prelucrarea si transmisia informatiei (D. Cristea)
Microstructuri antireflectante cu aplicatii la fotodetectori cu siliciu (A. Dinescu)
Componente microprelucrate pentru selectarea canalelor de comunicatii in unde milimetrice (M. Dragoman)
Microsistem de securizare cu automate celulare in transmisia digitala a datelor (E. Franti)
Biosenzori pentru detectia si monitorizarea unor xenobiotice (diuron) in efluentii instalatiilor de epurare biologica a apelor uzate. (L. Galateanu)
Biosenzori pentru detectare substante neurotoxice din produse alimentare (R. Iosub)
Microcip pentru identificarea AND (I. Kleps)
Tehnologie avansata de realizare a celulelor solare bazate pe microstructurarea de suprafata a siliciului monocristalin (E. Manea)
Tehnologii noi de realizare a dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta de conversie crescuta bazate pe nanostructurarea suprafetei prin tehnici de porozificarea a substratului semiconductor monocristalin (E. Manea)
Sistem integrat de microrezervoare pe siliciu (M. Miu)
Arie de micropelistori pentru detectia gazelor combustibile (C. Moldovan)
Centrul virtual de cercetare in nanotehnologii pentru materiale noi si procese de fabricatie (C. Moldovan)
Tehnologii avansate de realizare dispozitive MEMS cu aplicatii biomedicale, bazate pe straturi tip diamant. (C. Moldovan)
Centru de excelenta “Microstructuri si microsisteme pentru unde centimetrice, milimetrice si submilimetrice”. (A. Muller)
Filtre reconfigurabile microprelucrate pe siliciu pentru comunicatii in unde milimetrice.(A. Muller)
Microstructuri fotonice integrate pentru analize chimice si biologice (R. Muller)
Microtehnologii pentru console multifunctionale, integrabile pe substrat de siliciu, destinate realizarii microsenzorilor si microactuatorilor (R. Muller)
Microsisteme pentru separarea macromoleculelor de AND (O. Nedelcu)
Dispozitive semiconductoare comutabile prin efect de tiristor pentru absortia energiei supratensiunii tranzitorii. (P. Obreja)
Tehnologii de realizare microstructuri pe baza de materiale compozite polimerice si hibride pentru MOEMS si senzori. (P. Obreja)
Dispozitive cu unda acustica de suprafata si de volum pentru aplicatii in biomedicina si monitorizarea poluarii mediului. (G. Sajin)
Microdispozitiv biomimetic de manipulare si studiere a celulelor aflate sub influenta poluarii si a stressului oxidativ (R. Vasilco)
   
Contracte NUCLEU (in ordinea alfabetica a autorilor)
   

Structura test multifunctionala pe siliciu pt. aplicatii biomedicale. PN 03 19 01 03 (A. Angelescu )

Tehnologie de realizare a tranzistorului bipolar cu poarta izolata integrat pe carbura de siliciu pentru aplicatii speciale de putere si temperatura. (M. Avram)

Cresterea performantelor de fiabilitate prin utilizarea ingineriei convergente. PN 03 19 02 01 (M. Bazu)

SITTOPN (I. Cernica)
Tehnologie de realizare a tastaturilor membrana tip FLAT PANEL cu geometrie adaptabila. (I. Cernica)
Elaborarea metodelor, criteriilor si sistemului operativ si informativ pentru urmarirea, monitorizarea si evoluarea transferului tehnologic la beneficiar a rezultatelor economice si sociale reale ale proiectelor de cercetare-dezvoltare, in vederea optimizarii PNCDI (I. Cernica)
Tehnologii de realizare microgeneratoare termoelectrice cu filme nanometrice (I. Cernica)

O noua tehnica de caracterizare electro- termica a nanostructurilor. PN 03 19 03 01 (C. Codreanu)

Materiale piezoceramice nanostructurate. (F. Craciunoiu)

Sistem integrat ( microprobe masura, microfluidica) pentru detectie analiti tinta (de la AND la celule) utilizand spectroscopia dielectrica diferentiala pentru dezvoltarea de biosenzori (F. Craciunoiu)

Cercetari tehnologice pentru obtinerea de structuri microfotonice senzitive cu aplicatii biomedicale si de mediu. PN 03 19 01 02 (D. Cristea)
EUROPRACTICE (MST SISTEMS-TURNER) (D. Dascalu, C. Moldovan)
Noi metode de control a ancorarii moleculare a cristalelor lichide pe suprafete polimerice pentru celule de afisaj cu comutare in plan (A. Dinescu)
Utilizarea AFM pt caracterizarea proprietatilor netopografice ale suprafetelor la scara micro si nanometrica. PN 05 19 03 05 (A. Dinescu)
Materiale multifunctionale sub forma de filme nanostructurate cu proprietati feroelectrice controlate. (M. Dragoman)

Microsenzori piezoresistivi de presiune diferentiala, cu aplicatii in produsele electronice. PN 05 19 02 07 (B. Firtat)

REASON (E. Franti)

Metoda de investigare electrica a reactiei cianobacteriilor la poluanti pt dezvoltarea de noi microstructuri cu aplicatii de mediu. PN 05 19 03 06 (L. Galateanu)

Studii biotehnologice de obtinere a unui dispozitiv implantabil pt. cedarea controlata a medicamentelor. (I. Kleps)

Dezvoltarea de noi tehnici de functionalizare / caracterizare prin procedee electrochimice a materialelor nanostructurate pt aplicatii in biosenzori. PN 05 19 01 06 (I. Kleps)

Tehnologii de obtinerea materialelor nanostructurate prin procedee fizico-chimice, pt. aplicatii in microsisteme. (I. Kleps, M. Avram)

Studiul si proiectarea de materiale cu indice de refractie negativ. PN 05 19 02 07 (M. Kusko)

Filme nanostructurate protectoare ultraperformante pentru sticla (E. Manea)

Noi tehnologii de microprelucrare a substratelor de siliciu si sticla pentru realizarea de microstructuri MEMS si NEMS PN 03 19 02 04 (E. Manea)

Tehnologie de obtinere a semiconductorilor nanostructurati prin corodarea selectiva a eutecticelor metal-semiconductor. PN 03 19 03 02 (G. Moagar)

Metoda de determinare a proprietatilor mecanice a materialelor prin modelare – simulare cu element finit in vederea dezvoltarii de componente pt microsisteme. PN 05 19 03 04 (G. Moagar)
Servicii de cercetare stiintifica, proiectare si executie pentru realizarea proiectului : Senzor de gaze. (C. Moldovan)
Metode si mijloace de combatere a bioterorismului (C. Moldovan)

Dezvoltarea tehnologiilor de tip RF MEMS pt. realizarea de componente pasive integrabile in sisteme de comunicatii mobile. PN 03 19 02 02 (Al. Muller)

Cercetari de optica difractiva- Elemente optice difractive(DOE) (R. Muller)
Cercetari privind crearea, inregistrarea si controlul retelelor nanometrice in materiale polimerice-ME de retea nanometrica. (R. Muller)
Microdispozitiv de separare dielectroforetica a moleculelor de AND. PN 03 19 01 01 (O. Nedelcu)
Proiectare/simulare componente de microdozare pentru aplicatii biomedicale. PN 05 19 01 05 (O. Nedelcu)

Tehnologii pe baza de straturi subtiri organice destinate realizarii de componente de optica integrata si microunde pt. microsisteme. PN 03 19 02 03 (I. Petrini)

Echipament pe baza de senzori pt. detectarea pesticidelor din produse agroalimentare. (C. Podaru)

Biocapsule fabricate pe siliciu PN 03 19 01 04 (C. Podaru)

Materiale abrazive magnetoreologice pentru nanotehnologie de superfinisare a materialelor oxidice vitroase si a semiconductorilor. (M. Purica)

Studiul biofizic al alterarilor/ Modificarilor celulare induse de radiatia de microunde din domeniul telefoniei GSM. (Ghe. Sajin)

Structuri de comutatoare cu tensiune de actuare redusa. PN 05 19 02 05 (D. Vasilache)

Ultima actualizare: 31-mar-05