Academia Romana

cu suportul logistic al INCD-Microtehnologie
organizeaza

A 7-a editie a Seminarului National de nanostiinta si nanotehnologie
20 martie 2008,
Amfiteatrul I.H. Radulescu, Biblioteca Academiei Romane, Calea Victoriei, 125 (intrarea prin Bv. Dacia)

Lucrarile aprobate la sectiunea poster
ORDINE FINALA
(in ordinea alfabetica a autorilor)


1. 

Victor Aurel ANDREI
Institutul de Cercetari Nucleare

Evaluarea materialelor nucleare prin ESCA

2.  

Angela Anca ATHANASIU
ICECHIM

Cerneluri multicolore apoase pe baza de pigmenti nanodispersati, destinate imprimarii digitale pe suport textil [poster]

3. Daniela BALA, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie O nouă tehnică experimentală pentru obţinerea de scaffold-uri polimerice poroase folosind dioxid de carbon supercritic [poster]
4.  

Ion BIBICU
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

A versatile detector for surface Mössbauer spectroscopy [poster]

5.  

Lucica BOROICA
Institutul National de Sticla

Thin films for solar cell applications obtained from complex targets by magnetron sputtering on new subtrates

6.  

Adina BRAGARU
IMT-Bucuresti

Structuri nanocompozite nafion- membrana de siliciu poros – preparare si caracterizare [poster]

7.  

Dragos Viorel BREZOI
Universitatea Valahia din Targoviste

Impactul temperaturii asupra proprietǎţilor nanocompozitelor FexOy-PPy [poster]

8.  

Ionela Gabriela BUCSE
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Cercetări privind obţinerea de oţeluri sinterizate slab aliate nanostructurate prin sinterizare activata cu microunde [poster]

9.  

Gabrielle Charlotte  CHITANU
Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi

Noi rezultate privind utilizarea unor polimeri naturali sau sintetici pentru micro/nano/bioaplicatii [poster]

10.  

Adrian  CIRCIUMARU
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Compozite polimerice hibride cu matrice aditivata cu nanopulberi [poster]

11.  

Gabriel CORNEANU
Universitatea din Craiova

Efectul nanoparticulelor TiO2-Pt asupra caracteristicilor ultrastructurale ale calusului de la Allium sativum sagitatum [poster]

12.

Mihaela CORNEANU
USAMVB-Timisoara

Utilizarea fluidelor nano-magnetice in rizogeneza in vitro a speciilor lemnoase [poster]

13. 

Mihai DĂNILĂ
IMT-Bucuresti

Tehnici moderne de caracterizare şi control nedistructiv prin metode de difracţie de raze X a materialelor nanostructurate [poster]

14.  

Alin GRAMA
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Modelarea electrica a unui tranzistor cu efect de camp realizat cu nanofir din ZnO [poster]

15.  

Florentina  GRIGORE
INCDIE ICPE-CA

Sinteza pulberilor ultrafine de Hap si β-Ca3(PO4)2
[poster]

16. 

Ossi  HOROVITZ
Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca

Caracterizarea la scară nanometrică şi vizualizarea fibrilelor de colagen folosind AFM si SEM [poster]

17. 

Teodora IGNAT
IMT-Bucuresti

Preparare de nanoparticule de Au pentru SEIRS/SERS [poster]

18. 

Alina   ION
UPB

Observations on the toxicology of PM 2.5 particles in rural aerosols form a Moldavian region [poster]

19. 

Maria JITARU
Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca

Copper Nanostructures for Electrochemical Applications [poster]

20. 

Cristian LUNGU
INFLPR

Acoperiri antifrictiune de tip carbon-metal [poster]

21. 

Carmen MOLDOVAN
IMT-Bucuresti

Microsenzori pentru detectarea oxizilor de azot cu straturi senzitive de tip ftalocianine cu aplicatii biomedicale sau in protectia mediului [poster]

22. 

Veronica MOROEANU
Institutul National de C-D pentru Stiinte Biologice

Cercetari privind influenta unor factori asupra activitatii catalitice a chimotripsinei inclusa in micele inverse [poster]

23. 

Raluca MULLER
IMT-Bucuresti

Microcanale realizate in SU8 pentru aplicatii bio-chimice [poster]

24. 

Elena  NEAGU
INCD pentru Stiinte Biologice

Studiul imobilizarii unor oxidoreductaze pe filme, micro- si nanoparticule [poster]

25. 

Claudiu NICOLICESCU
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Cercetări privind obţinerea unor materiale nanostructurate pe bază de WC şi Co

26. 

Viorel Puiu PAUN
UPB

Simularea fenomenului de transport al polimerului liniar printr-un por nanometric

27. 

Roxana Mioara PITICESCU
INCD pentru Metale Neferoase si Rare

Procedee innovative de obtinere a nanobiomaterialelor cu potential

28. 

Gabriela  STRNAD
Universitatea "Petru Maior" din Tg.Mures

Acoperiri nanocompozite in structura multistrat pentru aplicatii tribologice [poster]

 

  Ultima actualizare: 23-04-2008
Webmaster:
[email protected]mnet.net